Giải thích trình thuật Tháp Babel trong St 11,1-9 (Phần II)

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 05-08-2021 | 19:28:25

 Đây là phần thứ hai của cuộc trao đổi với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế, về ý nghĩa của trình thuật Tháp Babel trong St 11,1-9.

Trong bài trao đổi này, bạn sẽ gặp được những lý giải mới mẻ và sâu sắc, về ý nghĩa của St 11,1-9. Bạn sẽ nhận ra rằng: Đường lối mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện thì khác với cách thức mà con cái loài người đã nỗ lực thi hành trong câu chuyện Tháp Babel.

Câu chuyện Tháp Babel nhắc chúng ta rằng: cộng đồng nhân loại luôn là đa dạng, đa nguyên, phong phú và có ơn gọi làm một “nhân loại hành hương” trên các nẻo đường của lịch sử. Sẽ là sai lầm, nếu chúng ta muốn làm những công trình vĩ đại để “gây danh”, “lưu danh” ngõ hầu nhờ đó mà đạt được sự trường tồn.

Điều quan trọng không phải là xây dựng những công trình ngất trời, trường tồn; mà là chú tâm đến cuộc sống thực tế dưới đất này, ngay trong cái tính chất bấp bênh, mau qua của nó. Đó là nẻo đường làm người và gặp gỡ Thiên Chúa ngay trong lịch sử trần thế, có nghĩa là chấp nhận thực hiện một cuộc hành hương, sống trọn vẹn từng lúc sự phân mảnh và bấp bênh.

Chúng ta đang hiện hữu trong lịch sử, trong cái thế giới của những bấp bênh, những thay đổi, biến dịch.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube