Giai đoạn I của Tổng Công Hội thứ XXVI DCCT được triệu tập

cssr-world-696x392

ROMA – Vào ngày 21 tháng 9, Cha Michael Brehl C.Ss.R., Bề trên Tổng Quyền DCCT, đã ký sắc lệnh triệu tập Giai đoạn I của Tổng Công Hội thứ XXVI của Dòng Chúa Cứu Thế. Các cuộc họp trong giai đoạn này sẽ diễn ra vào năm 2022 tại tất cả năm Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, theo lịch trình:

– Châu Phi-Madagascar – từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022, tại Nairobi, Kenya.

– Châu Âu – từ 21 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. Địa điểm vẫn chưa được quyết định.

– Châu Mỹ Latinh – Caribe – từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại Sao Paulo, Brazil.

– Bắc Mỹ – 09 – 21 tháng 5 năm 2022, tại West End, New Jersey (Hoa Kỳ).

– Châu Á – Châu Đại Dương – từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022, tại Bali, Indonesia.

Tất cả các thành viên của Giai đoạn Giáo luật (Giai đoạn II) của Tổng Công hội sẽ diễn ra tại Roma vào mùa thu năm 2022 đều phải tham dự cuộc họp Giai đoạn I. Tất cả các thành viên của Giai đoạn II theo Giáo luật có quyền biểu quyết về tất cả các vấn đề được đệ trình để xem xét tại cuộc họp Tổng Công hội Giai đoạn I. Ngoài ra, những người sau đây cũng là thành viên của cuộc họp Giai đoạn I với quyền biểu quyết:

– Bề trên của các trụ sở truyền giáo

– Các Tỉnh Dòng, Phụ Tỉnh và Khu vực có trên 20 thành viên vốn không có đại biểu cho Giai đoạn theo Giáo luật nhưng có đại biểu cho Giai đoạn I.

Cha Bề trên Tổng Quyền sẽ tham dự tất cả các cuộc họp. Điều phối viên Liên hiệp sẽ là thành viên đầy đủ của cuộc họp tại Liên hiệp của vị Điều phối viên đó. Các vị Tổng cố vấn sẽ tham dự ít nhất một cuộc họp Giai đoạn I. Các thành viên khác của Curia Trung Ương sẽ tham gia một cuộc họp theo quyết định của Ban Quản trị Trung ương. Các thầy Trợ sĩ do Hội đồng Trung ương bầu chọn sẽ tham dự cuộc họp có Đơn Vị mà họ đại diện. Những người khác hiện diện tại các cuộc họp của Giai đoạn I là các điều phối viên của Tổng Công hội, các cộng tác viên giáo dân, các chuyên gia và những người khác được Hội đồng Trung ương và/ hoặc Quy chế Liên hiệp chỉ định.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube