Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma

VATICAN. Trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 4-2018, Hội đồng Hồng Y cố vấn của ĐTC đã nhóm khóa họp thứ 24 và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo Tông Hiến mới về giáo triều Roma.

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma - RV

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma – RV

 Cơ quan này quen được gọi là Hội đồng C-9. Trong số 9 HY thành viên, có ĐHY George Pell người Australia vắng mặt, và ĐHY Reinhard Marx, TGM Munich bên Đức, vắng mặt hôm thứ hai, 23-4. ĐTC vắng mặt sáng thứ tư, 25-4-2018, vì ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

 Ông Greg Burke, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết việc soạn Tông Hiến sắp hoàn thành và các Hồng Y Cố vấn sẽ đệ lên ĐTC để ngài tham khảo ý kiến trước khi phê chuẩn chung kết. Tông Hiến này sẽ thay thế Tông Hiến Mục Tử Nhân Lành (Pastor Bonus) được ĐTC Gioan Phaolô 2 ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1988.

 Trong số các đề tài được bàn đến trong dự thảo Tông Hiến có nhấn mạnh đến những điểm như:

 – Giáo triều Roma nhắm phục vụ ĐTC và các Giáo Hội địa phương;

 – đặc tính mục vụ trong các hoạt động của giáo triều

 – Việc thành lập và sự tiến hành phân bộ thứ 3 của Phủ quốc vụ khanh về các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh.

 – Việc loan báo Tin Mừng và tinh thần truyền giáo như viễn tượng đặc thù trong các hoạt động của toàn thể giáo triều Roma.

 Trong những ngày họp, ĐHY Sean O’Malley, TGM Boston Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đã trình bày cho Hội đồng về nhiều cố gắng được thực hiện các nơi trên thế giới để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Trong khóa họp toàn thể mới đây, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nghe chứng từ của các thành viên mới được bổ nhiệm, đến từ Brazil, Etiopia, Australia, và Italia. Ngoài ra Ủy ban cũng gặp một nhóm tên là ”Ban Tư Vấn những người sống sót” đến từ Anh quốc.

 ĐHY O’Malley cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân rộng rãi và khả năng chuyên môn của các thành viên Ủy Ban bảo vệ trẻ em, phản ánh rõ ràng các nền văn hóa khác nhau trên thế giới và ngoài ra cũng tái khẳng định ưu tiên phải đi từ cuộc sống của con người, tiếp tục công việc lắng nghe các nạn nhân nhân và đón nhận kinh nghiệm của họ.

 Sau cùng, các Hồng Y đã nghe Đức Ông Lucio Ruiz, người Argentian, Tổng thư ký Bộ Truyền thông, cập nhật thông tin về tình trạng công cuộc cải tổ hệ thống thông tin của Tòa Thánh.

 Khóa họp tới đây của các HY Cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-6 năm nay (Rei 25-4-2018)

 G. Trần Đức Anh OP

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube