Ga 11,1-45: Chúa Giêsu là Sự Sống – Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A. Phụng vụ công bố bài Tin Mừng Ga 11,1-45, kể lại dấu lạ Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại. Dấu lạ này mạc khải cho chúng ta biết một chân lý quan trọng của đức tin: Chúa Giêsu là Sự Sống Lại và là Sự Sống.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube