Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của sự hòa giải

Trong suốt cuộc đời Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sám hối và hoà giải. Và Hội Thánh cũng sáng suốt nhận thấy vai trò của Mẹ Maria, là Đấng dẫn đường đưa lối cho tội nhân đến hoà giải với Chúa.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube