Đức Trinh nữ Maria, Mẹ an ủi

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta đáng được xưng danh và tôn kính như là “Mẹ An Ủi” hay“Mẹ chở che kẻ túng thiếu.”, vì nhờ Mẹ, Chúa Cha đã “thương sai Đức Giêsu Kitô đến an ủi dân Ngài.”

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube