Đức Trinh nữ Maria, Đấng bảo trợ đức tin

Đức tin là quà tặng, là ân ban Thiên Chúa dành tặng cho con người. Đức Trinh Nữ Maria là người nữ có đức tin nổi bật. Nhờ vậy, Mẹ thật xứng đáng là Đấng bảo vệ đức tin của Hội Thánh.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube