Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Nếu Giáo hội không tự rao giảng Tin Mừng, thì Giáo hội vẫn là một phần của viện bảo tàng"

ĐTC3
“Nếu Giáo hội không tự loan báo Tin Mừng, thì Giáo hội vẫn chỉ là một phần của viện bảo tàng, thay vào đó, điều liên tục cập nhật Giáo hội là việc Giáo hội loan báo Tin Mừng cho chính mình”.

Đây là lời cảnh báo của Đức Thánh Cha, trong bài giáo lý cho buổi triều yết hôm qua, được trình bày tại Quảng trường Thánh Phêrô và dành riêng để nói về lòng nhiệt thành tông đồ.

“Chúng ta phải ý thức rằng đối tượng của việc rao giảng Tin Mừng không chỉ là những người khác, những người tuyên xưng đức tin khác hay không có đức tin, mà còn là chính chúng ta, những người tin vào Chúa Kitô và là thành viên tích cực của dân Chúa”, Đức Phanxicô nói. “Và chúng ta phải hoán cải mỗi ngày”, ngài nói tiếp: “Đón nhận Lời Chúa và thay đổi cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, và đó là cách thức thực hiện việc rao giảng Tin Mừng trong trái tim”.

“Để làm chứng, Giáo hội phải bắt đầu bằng việc rao giảng Tin Mừng cho chính mình”, Đức Thánh Cha nói: “Giáo hội cần liên tục lắng nghe những gì mình phải tin, những lý do cho niềm hy vọng của mình, những giới răn mới của tình yêu. Giáo Hội là dân Chúa ở giữa thế gian, thường bị các thần tượng cám dỗ, luôn cần nghe công bố những công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Nói một cách dễ hiểu, Giáo hội luôn cần được Tin Mừng hóa, cần đón nhận Tin Mừng, cầu nguyện và cảm nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần đang biến đổi con tim của chính mình”.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube