Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ chỉ có thể quảng cáo Giáo hội, chứ không thể rao giảng Tin Mừng'

ĐTC4
“Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể quảng bá Giáo hội, chứ không thể loan báo Tin Mừng”. Đức Thánh Cha đã nói điều đó với vòng tay giang rộng  vào cuối buổi giáo lý hôm qua, được trình bày tại Quảng trường Thánh Phêrô và dành riêng để nói về lòng nhiệt thành tông đồ.

Quả thực, điều mà Đức Phanxicô hy vọng là “một Giáo hội đối thoại với thế giới đương thời, đối thoại nhưng gặp gỡ Chúa mỗi ngày và trò chuyện với Chúa và để Chúa Thánh Thần, Đấng là nhân vật chính của công cuộc truyền bá Tin Mừng, ngự vào”.

“Chính Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, Đấng thúc đẩy chúng ta rao giảng Tin Mừng”, ngài kết luận dứt khoát: “Và đây là tự do đích thực và là con cái Thiên Chúa”. “Hãy đọc hoặc đọc lại Evangelii nuntiandi”, ngài mời gọi: “Tôi thường xuyên đọc nó, đó là kiệt tác của Đức Phaolô VI, và di sản ngài để lại cho chúng ta là truyền giáo”.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube