Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Giáo hội cần các nhà thần học vật lộn với thế giới hiện đại’

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với các thành viên của Mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế trong thư viện của Điện Tông Tòa tại Vatican ngày 10 tháng 5 năm 2024 (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện với các thành viên của Mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế trong thư viện của Điện Tông Tòa tại Vatican ngày 10 tháng 5 năm 2024 (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Bởi vì niềm tin vào Thiên Chúa không trừu tượng nhưng tác động đến cách mọi người sống và tương tác với người khác, các nhà thần học phải hợp tác với các chuyên gia trong các lĩnh vực kiến thức khác khi họ khám phá và giải thích đức tin Kitô giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

“Các nhà thần học, giống như đoàn trinh sát được Giô-suê cử đi khám phá vùng đất Canaan” trong Sách Dân Số; “họ có trách nhiệm tìm ra những con đường đúng đắn hướng tới việc hội nhập văn hóa đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong một thông điệp gửi tới các thành viên của Mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế vào ngày 10 tháng 5.

Mạng lưới, bao gồm Hiệp hội Thần học Công giáo Hoa Kỳ và các nhóm tương tự trên khắp thế giới, thúc đẩy các dự án nghiên cứu hợp tác của các thần học gia đến từ các nền văn hóa khác nhau và khuyến khích đối thoại với các học giả từ các Giáo hội khác, các tôn giáo khác và các ngành khoa học khác nhau.

Trong văn bản soạn sẵn của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các thành viên của nhóm rằng thần học là “một sứ vụ quan trọng và cần thiết của Giáo hội”, bởi vì “một phần đức tin Công giáo của chúng ta là giải thích lý do hy vọng của chúng ta cho tất cả những ai yêu cầu”.

Nhưng trong “các xã hội ngày càng đa sắc tộc và hay thay đổi của chúng ta được đánh dấu bằng sự liên kết giữa các dân tộc, ngôn ngữ và nền tảng văn hóa khác nhau”, Đức Thánh Cha viết, thần học giúp người Công giáo và Giáo hội đánh giá những thay đổi và suy ngẫm về các giá trị cần thiết “để giúp xây dựng một tương lai hòa bình, liên đới và tình huynh đệ phổ quát, chưa nói đến việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Thánh Cha đã sử dụng trí tuệ nhân tạo như một ví dụ, bởi vì, ngài viết, nó đặt vấn đề về việc “làm người có ý nghĩa gì, điều gì xứng đáng với bản chất con người của chúng ta, khía cạnh nào của nhân tính của chúng ta không thể giản lược bởi vì nó thiêng liêng, nghĩa là, được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong Chúa Kitô”.

“Ở đây, thần học phải có khả năng đóng vai trò như là người bạn đồng hành với các ngành khoa học và các ngành phê phán khác, đưa ra sự đóng góp mang tính trí tuệ cụ thể của nó để đảm bảo rằng các nền văn hóa khác nhau không xung đột mà trở nên như một bản giao hưởng trong đối thoại”, Đức Thánh Cha viết.

Thần học, Đức Thánh Cha nói, phải có “sự trung thành sáng tạo với truyền thống, một cách tiếp cận liên ngành và tính tập thể”.

“Truyền thống sống động” và không trì trệ, Đức Thánh Cha viết, và nó phải liên tục hình thành và bén rễ ở mọi nơi trên thế giới và trong mọi nền văn hóa.

Và, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, thần học phải được đánh dấu bởi đức ái “bởi vì ‘ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu’”, như Thư 1 của Thánh Gioan nói.

Minh Tuệ (theo Catholic Review)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube