Đức Phanxicô: Tiếp kiến chung, 'Tin Mừng không được loan báo từ bế tắc, như sư tử bàn phím hoặc sao chép và dán'

ĐTC120423

Không có thông báo nào mà không có động tĩnh, không có lối ra, không có sáng kiến.” Điều này đã được Đức Giáo Hoàng nhắc lại, trong buổi tiếp kiến hôm nay, tại Quảng trường Thánh Phêrô và dành riêng để nói về lòng nhiệt thành tông đồ theo Thánh Phaolô.

Tin Mừng không được loan báo từ bế tắc, đóng kín trong văn phòng, tại bàn làm việc hoặc trước máy tính, tạo ra những cuộc bút chiến như những con sư tử bàn phím và thay thế sự sáng tạo của việc loan báo bằng việc sao chép và dán các ý tưởng được thực hiện ở đây và ở đó“, lời cảnh báo của Đức Phanxicô: “Tin Mừng được loan báo bằng cách di chuyển, bước đi, đi”. Thuật ngữ được Thánh Phaolô sử dụng, để chỉ giày dép của những người mang Tin Mừng, “là một từ Hy Lạp biểu thị sự sẵn sàng, chuẩn bị, cao thượng”, Đức Thánh Cha giải thích: “Nó trái ngược với sự lười biếng vốn không tương thích với tình yêu“.

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube