Đức Phanxicô: “Mùa Chay là cơ hội để chúng ta đến gần Đức Kitô”

“Có lẽ mỗi người chúng ta vẫn chưa gặp gỡ chính Chúa Giêsu”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh trong bài chia sẻ trong giòa Kinh Truyền Tin hôm qua Chúa nhật 19/3. “Có lẽ chúng ta vẫn chưa nhận ra Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta”.

20170320 ĐTCĐức Thánh Cha đã chia sẻ về bài Phúc Âm trong ngày, thuật lại “cuộc đối thoại” giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên giếng nước. Vì sự tôn trọng tuyệt đối mà Chúa Giêsu đã tỏ ra cho người phụ nữ – mặc dù cô là một người Samaria, và bất chấp đời sống hết sức hỗn độn của người phụ nữ này – chị ta đã biết mở lòng mình ra với Lời của Chúa Giêsu, khi Ngài nói với chị ta về đức tin thật sự. Người phụ nữ Samaria đã nhận ra Ngài là một tiên tri, và trực cảm của chị cho biết rằng Ngài có thể là Đấng Mêsia, và rồi Chúa Giêsu đã quả quyết với chị rằng Ngài quả thực là Đấng Mêsia – một điều hiếm khi xảy ra trong Phúc Âm, ĐTC Phanxicô nói.

“Anh chi em thân mến” – ĐTC Phanxicô tiếp tục – “nước ban sự sống đời đời được tuôn đổ tràn đầy nơi tâm hồn mỗi người chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội”, vào ngày đó, “Thiên Chúa đã biến đổi chúng ta và đổ tràn đân sủng của Ngài nơi tâm hồn chúng ta”. Tuy nhiên – ĐTC Phanxicô nói – đôi khi chúng ta đánh mất ân sủng của Bí Tích Rửa Tội của chúng ta, hoặc chỉ coi đó như là một phần dữ liệu trong lịch sử cuộc đời mình. Một khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đi tìm “những giếng nước” tuy đầy nước những lại không thể khỏa lấp cơn khát của chúng ta. “Chính vì thế, bài Tin Mừng hôm nay cũng ứng nghiệm với mỗi người chúng ta!” – ĐTC Phanxicô nói – “chứ không chỉ với người phụ nữ Samaria mà thôi”.

Mùa Chay – ĐTC Phanxicô nói – là một dịp thuận tiện để chúng ta “gần gũi với Chúa Giêsu”, để gặp gỡ Ngài qua đời sống cầu nguyện nơi một cuộc đối thoại chân tình … để có thể chiêm ngắm diện mạo của Ngài khi gặp gỡ những anh chị em đang đau khổ”. Có như thế – ĐTC Phanxicô nói – “chúng ta có thể canh tân bản thân nhờ ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, khỏa lấp cơn khát của chúng ta nhờ Lời Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần; và do đó, chúng ta cũng có thể khám phá niềm vui khi trở thành những chiến sĩ hòa giải cũng như những khí cụ hòa bình nơi đời sống hàng ngày của chúng ta”.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube