Đức Phanxicô: Một đời sống Kitô hữu dựa trên việc đạt được địa vị cao hơn là điều mang tính 'ngoại giáo thuần túy'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 15 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 15 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Hôm thứ Tư Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng tất cả mọi người trong Giáo hội đều bình đẳng về phẩm giá, do đó, việc tập trung vào sự thăng tiến trong hàng giáo phẩm là điều mang tính “ngoại giáo thuần túy”.

“Trong bối cảnh của sự hiệp nhất trong sứ mạng truyền giáo, sự đa dạng của các đặc sủng và thừa tác vụ không được làm nảy sinh các loại đặc quyền trong thân thể Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 15 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Không có sự thăng tiến ở đây, và khi anh chị em coi đời sống Kitô hữu là một sự thăng chức, trong đó người cấp trên chỉ huy những người khác, bởi vì anh ta đã có thể leo lên chức cao, thì đó không phải là Kitô giáo”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là điều mang tính ngoại giáo thuần túy”.

Trong buổi gặp gỡ hàng tuần với công chúng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về ơn gọi trở thành Tông đồ như một phần của chủ đề lớn hơn – Truyền giáo.

“Trở thành một Tông đồ có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là được sai đi lên đường thi hành một sứ vụ”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng đó cũng là một ơn gọi.

“Việc trở thành Tông đồ của Chúa Kitô không chỉ là vấn đề của các Giám mục hay Linh mục mà là ơn gọi của tất cả mọi người đã được rửa tội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Ai có phẩm giá cao hơn trong Giáo hội: có phải là Giám mục, hay Linh mục?”, Đức Thánh Cha nói. “Không… tất cả chúng ta đều là Kitô hữu phục vụ tha nhân”.

Đức Thánh Cha cho biết rằng một Nữ tu cũng quan trọng đối với Giáo hội như bất kỳ người nào khác: những người đã được rửa tội, chưa được rửa tội, một đứa trẻ, một Giám mục.

“Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Và khi một trong các chi thể của Giáo hội tin rằng mình quan trọng hơn những người khác và hếch mũi lên, thì người này đã sai lầm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

“Ơn gọi mà Chúa Giêsu trao cho mọi người, và cả những người dường như ở địa vị cao nhất, là phục vụ”.

Đức Thánh Cha nói nếu anh chị em thấy ai đó ở vị trí “cao” trong Giáo hội mà lại vô ích, anh chị em nên cầu nguyện cho “người tội nghiệp” đó, bởi vì vị đó chưa hiểu được ơn gọi của mình.

“Ơn gọi của Thiên Chúa là phụng thờ Chúa Cha, yêu mến cộng đoàn và phục vụ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích các văn kiện của Công đồng Vatican II để minh họa cho ý nghĩa của việc trở thành một người Tông đồ ngày nay.

“Công đồng Vatican II nói: ‘Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất của nó cũng là ơn gọi trở thành Tông đồ’”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn Sắc lệnh về Hoạt động Tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem.

Trích dẫn từ Lumen Gentium, Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sứ vụ Tông đồ “là một ơn gọi của tất cả mọi người, có cùng chung một phẩm giá của những chi thể vì đã được tái sinh trong Chúa Kitô, cùng một ân huệ được làm con cái, một ơn gọi trở nên trọn lành, một ơn cứu độ và một niềm hy vọng duy nhất và một đức ái không phân chia” (số 32).

“Đó là một ơn gọi liên quan đến cả những người đã lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh, những người sống đời tận hiến, và tất cả các tín hữu giáo dân, bất kể nam hay nữ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với đám đông khi ngài nói “giáo dân – tất cả anh chị em, đa số anh chị em là giáo dân, tất cả anh chị em – cũng chia sẻ chức vụ Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả của Chúa Kitô và do đó cũng có phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn thể dân Chúa trong Giáo Hội và trong thế giới” (Apostolicam Actuositatem, số 2).

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo xem xét cách họ liên hệ với những người khác, cả trong lẫn ngoài Giáo hội, dưới ánh sáng của sứ vụ Tông đồ.

“Chẳng hạn, chúng ta có ý thức rằng những lời nói của mình có thể làm tổn hại đến phẩm giá của người khác, do đó hủy hoại các mối tương quan không? Trong khi chúng ta nỗ lực đối thoại với thế giới, chúng ta có biết cách đối thoại với nhau với tư cách là những tín hữu không?”, Đức Thánh Cha nói.

“Lắng nghe, tự hạ mình, phục vụ người khác: đây là phục vụ”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Đây là Kitô hữu, đây là Tông đồ”.

“Chúng ta đừng ngại đặt ra cho bản thân những câu hỏi này, để thoát khỏi sự phù phiếm, sự phù phiếm của địa vị”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.

“Chớ gì những lời này giúp chúng ta khẳng định cách chúng ta sống ơn gọi của Bí tích Rửa tội, cách chúng ta sống với tư cách là những người Tông đồ trong một Giáo hội Tông truyền, nghĩa là phục vụ tha nhân”.

pf-ga-3.15.23-d-ibanez-1 pf-ga-3.15.23-d-ibanez-2 pf-ga-3.15.23-d-ibanez-3

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube