Đức Maria là suối nguồn Sự Sống và Sự Sáng

Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, mùa đem lại cho chúng ta sức sống mới.

TTrong video này, linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ  vđề tài: Đức Maria là suối nguồn Sự Sống và Sự Sáng.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube