Đức Hồng Y Grech: Thượng Hội Đồng là hoa trái của cuộc đối thoại giữa các Hội đồng Giám mục

Đức Hồng Y Mario Grech và Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng Y Mario Grech và Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng Y Grech thảo luận về tiến trình hòa nhập giữa tất cả các Hội đồng Giám mục trước Thượng hội đồng Giám mục tiếp theo.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói rằng, kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, Giáo hội là một dân tộc đang trên một cuộc hành trình và các vị Mục tử của Giáo hội sẽ dẫn đầu đoàn chiên. Giáo hội có nghĩa là những người bước theo Chúa Thánh Thần. Xác tín này là nền tảng của một cuộc hành trình sẽ dẫn đến, theo một cách thức mới mẻ hơn so với quá khứ, việc chuẩn bị và sau đó thực hiện Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2023, theo một đường hướng, như đã biết, sẽ phải cho phép trong các giai đoạn khác nhau của nó để tiếp cận và thu hút sự tham gia của anh chị em giáo dân thuộc mọi tầng lớp và trình độ.

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhấn mạnh rằng công việc của Ban thư ký đang đi theo đường hướng này và hàng loạt những phương thức trực tuyến, bắt đầu vào ngày 14 tháng 6 và dự kiến kéo dài đến ngày 18 tháng 6, cũng nhằm mục đích làm cho cụ thể hóa rằng việc lắng nghe và thảo luận là cơ sở của tiến trình Thượng hội đồng.

Phát biểu với Alessandro de Carolis, cộng tác viên Vatican News, Đức Hồng y Grech lưu ý rằng “trước khi công bố lịch trình cho Thượng hội đồng tiếp theo” – dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023 – “chúng tôi đã liên hệ với Chủ tịch hội đồng lục địa của các Hội đồng Giám mục vì chúng tôi muốn họ tham gia để trở thành những đối tác trong dự án của họ”.

Sau khi công bố Tài liệu với lịch trình mới, Đức Hồng y Grech nói, “chúng tôi đang liên hệ và đối thoại với các vị Chủ tịch và Tổng thư ký khác nhau của mỗi Hội đồng Giám mục trên thế giới”.

Ý tưởng, Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh, “đó là chúng tôi muốn bắt đầu cuộc đối thoại này và mời gọi họ tham gia với tư cách là đối tác trong dự án này, và vì vậy họ cũng có thể không chỉ đặt câu hỏi để làm rõ hơn mà còn đưa ra một số đề xuất và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện chúng trong tiến trình Thượng hội đồng mới này”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube