Đức Giêsu và một người tất bạt bị gạt ra bên lề (Mc 1,40-45)

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 12-08-2021 | 08:22:22

Bên cạnh chúng ta có rất nhiều người khốn khổ bị loại trừ, bị gạt ra bên lề cộng đồng xã hội và tôn giáo. Nếu Chúa Giêsu đang sống trong thời đại chúng ta, Người sẽ đối diện với vấn nạn này như thế nào?

Trình thuật Mc 1,40-45 sẽ cho chúng ta câu trả lời. Trình thuật này kể lại phản ứng và hành động của Chúa Giêsu đối với một người phong cùi, một loại người khốn khổ bị gạt ra bên lề cộng đồng xã hội và tôn giáo đương thời.

Trong cuộc trao đổi hôm nay, mời các bạn nghe linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thê phân tích Mc 1,40-45.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube