Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long - tân Giám Mục chính tòa Parramatta

  • TIn tức
  • Thứ Năm, 05-05-2016 | 20:28:05

Theo tin từ Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long – Giám mục Phụ tá Melbourne, làm tân Giám mục chính tòa Giáo phận Parramatta, Australia.

đức cha LongNgài là người gốc Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa một giáo phận nước ngoài.

 Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Ngài rời Việt Nam ngày 11/8/1980.

Năm 1983, ngài gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu, đậu cử nhân thần học (Baccalaurate) năm 1989 tại Học viện thần Học Melbourne, rồi đậu cao học (Licenza) về linh đạo và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện tu ở Roma.

Ngài lãnh sứ vụ linh mục ngày 30/12/1989. Sau đó ngài lần lượt làm cha phó ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne (1990-1992), Giám đốc thỉnh viện của dòng ở Australia (1994-1998), Đại diện Bề trên tỉnh trong 10 năm trời (1995-2005) rồi làm cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta (1999-2002), cha sở ở Springvale (2002-2008).

Năm 2005, ngài làm Bề trên Giám tỉnh và thành viên của Nhóm các Bề trên Dòng Phanxicô Viện tu (International Leadership Team OFM Conv.), và 3 năm sau, 2008 làm Tổng cố vấn của Dòng ở Roma, đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương.

Ngày 20/5/2011, ngài được Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô 16 bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa Tala, Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, Giáo Phận Parramatta hiện có 324 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 1 triệu 67 ngàn dân cư, với 48 giáo xứ, 67 LM giáo phận và 70 LM dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh.

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người luôn nặng lòng với quê hương Việt Nam. Nhiều lần, ngài đã mạnh mẽ lên tiếng về những bất công trong xã hội Việt Nam hiện nay.

5/5/2016

Hà Thạch (Theo Radio Vatican)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube