Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 31-03-2016 | 00:37:04

“Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin cho mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân thuyết phục hơn của lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta, ban cho chúng ta một quả tim mới và làm cho chúng ta có thể rao truyền tình yêu hòa giải của Thiên Chúa cho thế giới”.

Dưới đây là bản tóm tắt cuộc tiếp kiến chung sáng 30/3 của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô:

ducthanhchafanxico

Anh chị em thân mến, tiếp tục bài giáo lý về Năm Thánh Lòng Thương Xót, bây giờ chúng ta kết thúc phần nói về Cựu Ước bằng việc suy niệm Thánh vịnh 51,  Miserere. Theo truyền thống, Thánh vịnh này được xem như lời cầu nguyện của vua Đavít xin ơn tha thứ sau tội lỗi ông đã phạm với bà Bếtsêba.

Lời mở đầu “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con”, là một lời thú nhận rất cảm động về tội lỗi, một sự ăn năn sám hối và một niềm hy vọng đầy tín thác vào sự tha thứ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Cùng với lời cầu xin chân thành để được tẩy xóa và thanh luyện khỏi mọi tội lỗi của mình, tác giả Thánh vịnh đã cất cao lời tán tụng công lý và sự thánh thiện vô hạn của Thiên Chúa.

Ông không chỉ cầu xin sự tha thứ về những tội lỗi mình đã phạm, mà còn xin Thiên Chúa ban cho mình một trái tim tinh khiết và một tinh thần bền vững trung kiên, nhờ đó, ông sẽ có thể đưa những tội nhân khác trở lại đường ngay nẻo chính.

Sự tha thứ của Thiên Chúa chính là dấu chỉ lớn lao nhất của Lòng thương xót vô biên của Ngài. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin cho mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân thuyết phục hơn của lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta, ban cho chúng ta một quả tim mới và làm cho chúng ta có thể rao truyền tình yêu hòa giải của Thiên Chúa cho thế giới.

Minh Tuệ

Nguồn: zenit.org

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube