ĐTC Phanxicô: 'Khi Mẹ Maria đến với bà Elizabeth thì không có nhiếp ảnh gia nào'

ĐTC với các hiến sĩ

Chúa Giêsu, từ thân phận của Thiên Chúa, đã mang thân phận của một người đầy tớ, nhưng hãy cẩn thận: không phải là một sự phục vụ của những người mà tất cả đều nói: thật tốt lành!, một việc phục vụ để được vỗ tay, tạo ra tin tức. Không. Một việc phục vụ ẩn giấu, khiêm tốn, đôi khi thậm chí nhục nhã. Điều này – chúng ta biết – là con đường để bước theo cho mọi Kitô hữu“. Đức Thánh Cha viết điều này trong bài diễn văn được đọc trong buổi tiếp kiến trước một phái đoàn Anh em Hiến sĩ Giáo phận.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng tập trung vào đặc sủng của việc hiến mình: “Mẹ Têrêsa thường nói về điều này: niềm vui phục vụ“. “Khi Mẹ Maria đến giúp bà Elizabeth, không có nhiếp ảnh gia nào chờ đợi Mẹ, không có nhà báo nào“, ĐTC Phanxicô nói: “Không ai biết. Và đây là niềm vui: chỉ có Chúa mới biết điều đó! Niềm hạnh phúc của việc phục vụ“.

Trung thành với một vùng đất, với một dân tộc, với một giáo phận“, một đặc điểm điển hình khác của các Hiến sĩ: “Đôi khi chúng ta muốn cứu cả thế giới! Nhưng Thiên Chúa nói với bạn: hãy trung thành với sự phục vụ đó, với những người đó, với công việc đó … Chúa Giêsu đã cứu cả thế giới bằng cách hiến mạng sống mình cho những con chiên lạc của nhà Israel, và do đó đã hoàn thành lòng trung tín với Chúa Cha; Ngài yêu thương đến cùng những con người mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài, Ngài đã đổ máu Ngài cho họ, và do đó Ngài đã đổ máu cho tất cả mọi người.”

Đây là luật của tình yêu“, Đức Thánh Cha nhận xét: “bạn không thể yêu nhân loại một cách trừu tượng, bạn yêu người đó, những người đó. Lòng trung thành là một điều thiện hảo quý hiếm! Phục vụ giáo phận là một trường học của lòng trung thành. Và bạn làm điều đó bằng cách là anh em của các hiến sĩ. Tình huynh đệ, sự dâng hiến, việc phục vụ giáo phận. Một chương trình tuyệt vời của cuộc sống!

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube