Dòng Chúa Cứu Thế Nigiêria tổ chưc kỳ huấn luyện về lãnh đạo

Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Nigiêria đã có buổi đã có kỳ huấn luyện cho những người lãnh đạo trong Phụ Tỉnh vừa được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 4 năm. Kỳ huấn luyện được tổ chức cho tất cả các Bề trên, các Cha xứ và Giám đốc các văn phòng tông đồ. Kỳ huấn luyện kéo dài ba ngày từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm tĩnh tâm, thuộc Cộng đoàn Liguori, Ibadan, bang Oyo, Nigeria.

Điểm nổi bật của buổi kỳ huấn luyện bao gồm phần trình bày về sự cân bằng giữa nhiệm vụ và tương quan, trình bày về tầm nhìn của Hội đồng Phụ Tỉnh, trình bày Kế hoạch Mục vụ của các văn phòng và các cộng đoàn, các vấn đề về tài chính và các tài liệu, Kế hoạch Đời sống Cộng đoàn và các tiêu chuẩn làm việc.

Ngoài các buổi thuyết trình còn có làm việc nhóm và nghe các bản báo cáo. Kỳ huấn luyện đồng thời cũng là dịp để anh em cầu nguyện và suy gẫm về căn tính đời sống trong tư cách là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, theo tinh thần cầu nguyện và cử hành phụng vụ của thánh Anphongsô.

(Hyacinth Agomuoh C.Ss.R. –  Theo Scala News)

 

 

sn2023-1028-Nigeria_Picture-3 sn2023-1028-Nigeria_Picture-2 sn2023-1028-Nigeria_Picture-6 sn2023-1028-Nigeria_Picture-7 sn2023-1028-Nigeria_Picture-8

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube