Dòng Chúa Cứu Thế Miền Colombo có thêm một tân khấn sinh

2023-0910_Colombo-Jayakody16-1024x768

Dòng Chúa Cứu Thế Miền Colombo thuộc đất nước Sri LankaL: Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, thầy Nimesh Jayakody đã khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế. Sự kiện quan trọng này diễn ra tại Sancta Maria ở Kandy, Sri Lanka.

Cha Chandana Perera C.Ss.R., Bề trên Miền Colombo, chủ trì và nhận lời khấn của thầy Nimesh. Anh trai của thầy tân khấn là cha Nipun, một linh mục triều và cha Suresh Kelum C.Ss.R. đồng tế chính trong thánh lễ này.  Thầy đã nhận được bộ áo dòng gồm có áo dòng, đai áo, chuỗi Kinh Mân Côi và một bản Hiến pháp Dòng.

Trong bài giảng, cha Chandana C.Ss.R. nhấn mạnh đến nhu cầu liên tục của tất cả các tu sĩ là tập trung vào Chúa Giêsu. “Người anh em của tôi, Nimesh, khi thầy tuyên lời khấn dòng trước sự hiện diện của Giáo hội, thầy hãy luôn hướng về Chúa Giêsu. Đừng bao giờ đánh mất sự tập trung đó khi thầy bắt đầu một lối sống mới ngay hôm nay.”

Thầy Nimesh bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ thầy và cảm ơn cha mẹ, những người hướng dẫn,  các giáo viên, các nhà đào tạo, bề trên và tất cả những người đã tham gia vào quá trình đào tạo trong tập viện ở Lipa, Philippines.

Bề Trên Miền, cha Chandana C.Ss.R., bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của gia đình thầy Nimesh, những người thân và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ các cộng đồng khác nhau.

(Cha Sanath Fernando, C.Ss.R.)

2023-0910_Colombo-Jayakody11-1536x1152 2023-0910_Colombo-Jayakody15 2023-0910_Colombo-Jayakody13 2023-0910_Colombo-Jayakody14-1536x1152

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube