Đôi nét về thông điệp mới nhất của Đức Giáo hoàng - Thông điệp Fratelli Tutti

Trong cuộc trao đổi ngắn này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ trả lời cho một số câu hỏi liên quan đến Thông điệp Fratelli Tutti:

– Đức Thánh Cha Phanxicô muốn ngỏ lời với những ai khi ngài viết Thông điệp Fratelli Tutti?

– Nội dung chính yếu của Thông điệp là gì?

– Tại sao Đức Thánh Cha phân tích câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu trong Tin mừng Luca và coi phần phân tích này là rất quan trọng, làm nền tảng cho những suy tư và đề nghị của Thông điệp?

– Các nội dung của Thông điệp Fratelli Tutti đã được sắp xếp như thế nào?

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube