Điều răn cấm nêu Danh Đức Chúa một cách bất xứng trong Đnl 5,11

  • Podcasts
  • Thứ Năm, 19-08-2021 | 06:20:03


Trong cuộc trao đổi hôm nay, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu Thế, sẽ phân tích điều răn cấm nêu Danh Đức Chúa một cách bất xứng (Đnl 5,11).

Thực tế, phạm vi áp dụng lệnh truyền cấm sử dụng Danh Chúa cách bất xứng, là rất rộng. Có rất nhiều cảnh huống xã hội và tôn giáo mà trong đó chúng ta có thể nhân danh Chúa một cách bất xứng.

Ngay cả thần học, đặc sủng ngôn sứ, và thậm chí việc cầu nguyện, cử hành phụng vụ… cũng là những hoạt động chúng ta thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Mọi việc sử dụng thẩm quyền thiêng liêng cũng đều là việc nhân danh Đức Chúa.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube