Tại sao gọi là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội?

Tại sao gọi là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội?

Giải đáp

Ngọc thân mến,

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là Đức Mẹ được gìn giữ khỏi nguyên tội ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai trong lòng bà thánh Anna, mẹ người. Đặc ân này là nguồn gốc và khả năng không thể phạm tội nơi Mẹ Thiên Chúa mà các tín hữu ngay từ những thế kỷ đầu đã tin nhận.

Đức Thánh Cha Piô IX ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã tuyên bố tín điều này như sau :

« Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai – nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa toàn năng ban cho và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô – đã được giữ gìn khỏi mọi vương vấn nguyên tội »

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube