ĐHY Turkson: "Thánh Bộ mới sẽ không phải là một đống các văn phòng"

“Thánh Bộ mới sẽ không phải là một kết hợp của các văn phòng, nhưng là một quan niệm mới về thừa tác vụ của Giáo Hội trong xã hội”. Đức Hồng y Peter Appiah Turkson giải thích với các phóng viên trong buổi trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới.

VATICAN-RELIGION-POPE-CONCLAVEĐức Hồng y Peter Appiah Turkson hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, và từ 1 tháng 1 năm 2017 sẽ là người đứng đầu Thánh Bộ mới “Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện”, được thiết lập như là một nỗ lực cải cách Giáo triều, hợp nhất bốn ngành (Công lý và Hòa bình, Cor Unum, Di dân, Chăm sóc y tế) thành một Thánh Bộ.

“Đây không phải là một sự lên án các bộ phận khác, như thể Đức Giáo hoàng muốn nói: “Trong những năm qua quý vị đã thất bại” – Đức Hồng y Turkson nói. “Trái lại, đây là một cái nhìn rất lạc quan: khái niệm “hệ sinh thái toàn diện” nằm ở trung tâm Laudato Si, trong đó, con người là trung tâm duy nhất và vấn đề là thiện ích của con người: làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy sự phát triển thiện ích ấy”

“Chúng tôi đang cơ cấu lại tổ chức” – Đức Hồng y tuyên bố với các phóng viên. Ngài thông báo rằng trong Thánh Bộ mới sẽ có một văn phòng nghiên cứu phụ trách việc chuẩn bị các bản văn cho những Ngày khác nhau (không chỉ Ngày hòa bình); một văn phòng xử lý “các ứng dụng thực tế của các dự án”, như Cor Unum đã từng làm; một văn phòng xử lý việc thông tin liên lạc, “các mối quan hệ với thế giới bên ngoài”, không chỉ thỉnh thoảng, nhưng có hệ thống.

Vũ Hùng

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube