ĐGH Phanxicô: 'Đối lập với lời chứng là đạo đức giả', 'nhiều Kitô hữu nói rằng họ tin nhưng sống bằng một điều gì đó khác'

ĐTC1
“Bạn không thể trở nên đáng tin chỉ bằng cách nói một học thuyết hay một hệ tư tưởng: một người đáng tin là khi có sự hài hòa giữa những gì anh ta tin và những gì anh ta sống, cách tin và cách sống”.

Đức Thánh Cha đã nói như vậy trong bài giáo lý cho buổi tiếp kiến ​​hôm qua, được trình bày tại Quảng trường Thánh Phêrô và dành riêng để nói vềlòng nhiệt thành tông đồ.

“Nhiều Kitô hữu nói rằng họ tin nhưng lại sống dựa vào một điều gì đó khác, như thể họ không phải là Kitô hữu”, Đức Phanxicô lại thẳng thừng tố cáo: “Và đó là đạo đức giả. Ngược lại với chứng ta là đạo đức giả, phản chứng”.

Đức Thánh Cha nhắc lại, chứng tá “cũng bao gồm đức tin được tuyên xưng, nghĩa là sự gắn bó xác tín và hiển nhiên với Thiên Chúa – Cha, Con và Thánh Thần, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta vì tình yêu. Một đức tin biến đổi chúng ta, biến đổi các mối quan hệ của chúng ta, những tiêu chí và giá trị quyết định sự lựa chọn của chúng ta. Do đó, chứng tá không thể bỏ qua sự gắn kết giữa điều người ta tin, điều người ta rao giảng và điều người ta sống”.

“Mỗi người chúng ta được mời gọi trả lời ba câu hỏi cơ bản, do Đức Phaolô VI đặt ra”, đó là: “Bạn có tin điều bạn rao giảng không? Bạn có sống theo những gì bạn tin không? Bạn có thông báo những gì bạn sống? Có một sự hài hòa.”

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube