Đền ĐMHCG Sài Gòn: 119 anh chị em lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo và 7 anh chị em lãnh Bí Tích Thêm Sức

Chúa có cách của Ngài để dẫn đưa những người con cái nhận biết Chúa và đến với Ngài với rất nhiều cách thức khác nhau. Như quen bạn trai hoặc bạn gái có đạo, nghe một bản thánh ca, thấy gương sáng của những người Công giáo, gặp gỡ những Linh mục, Tu sĩ…

Các anh chị Tân Tòng trong một thời gian học biết Chúa và hôm nay, Chúa Nhật ngày 13/8/2023, 119 anh chị lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo và 7 anh chị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, đồng thời hợp thức hóa Hôn phối cho một đôi, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, lúc 10g00.

Chúa đã dẫn đưa những anh chị đến với Ngài, xin cho các anh chị Tân Tòng luôn bước đi trong con đường có tên gọi Giêsu. Dẫu có chông gai, hay gập ghềnh sỏi đá, dẫu có gần chìm trong biển sâu vẫn luôn có Chúa bên cạnh để yêu thương và chở che.

(Bài viết: Phi Ngô CSsR, ảnh: Giacôbê Đức Tín)

 

367447476_991333138773419_8362825310495714766_n 367405782_991333105440089_3019122565068457722_n 367395305_991333125440087_899320901766417253_n 367428797_991333092106757_6019015225683248965_n 366289132_991314148775318_1691749347297628844_n 366890395_991314762108590_8987523233594431555_n 366660403_991314065441993_6461633060905213742_n 366622826_991314055441994_7055837772151817919_n 366702785_991315175441882_783197928043459934_n 366544725_991314512108615_1058027193369999904_n 366619052_991314972108569_25868545783475352_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube