Để hiểu đúng các câu chuyện về Abraham, Isaac, Giacob trong Kinh thánh


Những câu truyện về các tổ phụ Abraham, Isaac, Giacob trong Kinh Thánh đều rất hấp dẫn. Nhưng để hiểu đúng, chúng ta cần lưu ý đến các mục đích mà các tác giả Kinh Thánh nhắm tới, khi họ viết ra các câu truyện rất thú vị đó.

Những chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn mục đích của những câu truyện này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube