Đại phúc tại Giáo xứ Đồng Sơn, Giáo phận Vinh

Nhóm Đại Phúc Miền Trung đang thực hiện tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Đồng Sơn, Giáo Phận Vinh.

Giáo xứ Đồng Sơn được thành lập chính thức từ năm 2008, từ ba Giáo họ Đồng Nhân, Sơn Lạng và Tân Sơn thuộc Giáo xứ Trang Nứa.

Vinh Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã chủ tế thánh lễ thành lập Giáo xứ vào ngày 28/08/2008. Hiện nay Giáo xứ có khoảng 2.500 Giáo dân.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Giáo xứ Đồng Sơn những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp qua tuần Đại Phúc này.

(Ảnh: Vương Diệu Ân)

409697976_2299292993615327_6840418407771969545_n409674639_2299293326948627_3921789313365536472_n 409610928_2299293300281963_1667735919959703663_n 409699385_2299293136948646_7033785162961372932_n 409568850_2299293116948648_2509638574426804223_n409530821_2299293366948623_8960791376507491284_n 409547685_2299293260281967_8220299528071523009_n 409575940_2299293243615302_7832618642281769391_n 409703578_2299293200281973_6325869899135054282_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube