Đại phúc - một hoạt động tông đồ độc đáo của Dòng Chúa Cứu Thế

Trong video này, chúng ta sẽ nghe các linh mục thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế trả lời các câu hỏi thường gặp về Đại Phúc – một hoạt động tông đồ rất chuyên biệt của Dòng Chúa Cứu Thế, qua đó, chúng ta sẽ có dịp hiểu rõ hơn về các khía cạnh thực tế của một kỳ Đại Phúc.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube