Cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Cố vấn Trung Ương với các Điều phối viên của các Liên hiệp DCCT

IMG-4728-1024x512

Cha Bề trên Tổng Quyền Rogério Gomes và Hội đồng Cố Vấn trung Ương đã tổ chức cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 ngày với 5 Điều phối viên của các Liên hiệp. Cuộc họp này diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2023. Cuộc họp được tổ chức trong 3 tiếng mỗi ngày thông qua zoom. Mục tiêu của cuộc họp là lên kế hoạch cho Giai đoạn 3 của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI sẽ sớm được tổ chức tại mỗi trong số 5 Liên hiệp.

Cuộc họp bắt đầu với khoảng thời gian dành cho những đề xuất và động não để các Điều phối viên có thể bày tỏ ý tưởng và đề xuất của mình cùng với các Tổng Cố vấn. Vào cuối thời gian chia sẻ này, một kế hoạch làm việc đã được chuẩn bị và đưa ra thảo luận vào ngày hôm sau. Kế hoạch này đã được nghiên cứu và góp ý, nó cũng đã được chỉnh sửa thêm và trình bày vào ngày thứ 3 của cuộc họp trực tuyến. Kế hoạch cuối cùng cho Giai đoạn 3 sau đó đã được các Tổng Cố vấn và Điều phối viên Liên hiệp nhất trí thông qua. Kế hoạch này sẽ được sử dụng cho cuộc họp Giai đoạn 3 tại tất cả các Liên hiệp bắt đầu ở Bắc Mỹ vào tháng 4 và tiếp theo là Nam Mỹ, sau đó là Châu Phi và Madagascar vào tháng 5, Châu Á, Châu Đại Dương vào tháng 8 và cuối cùng là Châu Âu vào tháng 9 năm nay.

Image-1536x1024

Kế hoạch nhằm thực hiện các Quyết định và Chỉ thị của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI cả trong các Liên hiệp lẫn các đơn vị riêng lẻ để mỗi Liên hiệp và đơn vị có thể chuẩn bị một kế hoạch hành động để thực hiện trong Liên hiệp và các Đơn vị trong 6 năm tới trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Hội đồng Cố vấn Trung Ương đã tổ chức một phiên họp để lắng nghe các Điều phối viên và các đề xuất của họ liên quan đến các đơn vị mong manh và dễ bị tổn thương trong Hội Dòng và cách đồng hành với các đơn vị này cùng với một số khía cạnh của các vấn đề liên quan đến từng Liên hiệp riêng lẻ.

Giờ đây, Hội đồng Cố vấn Trung Ương sẽ chuẩn bị cho Giai đoạn 3 bằng cách sử dụng kế hoạch đã được phê duyệt và sẽ làm việc với các Điều phối viên Liên hiệp, các cố vấn của họ và Điều hành viên của Tổng Công Hội để mỗi cuộc họp của Giai đoạn 3 diễn ra suôn sẻ.

Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R.

Tổng Cố Vấn

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube