Ủy ban các thầy DCCT họp mặt tại Rô-ma

sn2024-0214_Brothers-commission-Materdomini@1024-1 (1)

Các thành viên của Ủy ban các thầy đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên tại Trung Ương Dòng, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2 năm 2024 tại Rô-ma. Các thành viên tham dự gồm:  Thầy Laurence Lujan (Tổng cố vấn), Thầy Michael Duxbury (Vùng Châu Âu), Thầy Eumir Samson Bautista ( Vùng Bắc Mỹ), Thầy Celestino Toh (Vùng Á – Úc), Thầy Germain Rakotovao (Vùng Châu Phi và Madagascar), cũng như các thầy đang thực hiện công việc của mình tại Trung Ương Dòng và Nhà thờ Thánh Alphonsus ở Rôma: thầy Diego Vinício Gomes de Almeida (phục vụ phòng thánh) và thầy Fernando B. Cordeiro (Phó Tổng Thư ký).

Trong tuần này, quý thầy đã đã xem lại công việc đã thực hiện trong năm qua và tài liệu đã xuất trước đó của Ủy Ban Các Thầy (xuất bản năm 2020). Cuộc thảo luận tập trung vào một số chủ đề quan trọng về thực trạng của các Thầy và toàn thể nhà Dòng. Ngoài các cuộc thảo luận, các thầy đã thăm viếng tại Thánh đền thánh Giê-ra-đô tại Materdomini và đề thánh An-phong-sô tại Pagani.

Trong suy tư và thảo luận của Ủy ban, có một số điểm nổi bật, chẳng hạn như khái niệm về căn tính của ơn gọi các thầy Dòng Chúa Cứu Thế và làm thế nào để trở thành một Tu Sĩ DCCT trong bối cảnh hiện đại hôm nay. Hơn nữa, còn một vấn đề được thảo luận là làm sao để “kể” về câu chuyện của các thầy trong Hội Dòng. Trong tinh thần hợp tác giữa các cơ quan của Trung  ương, một buổi sáng được dành riêng cho Tổng thư ký về đào tạo, với chủ đề chính là làm thế nào để phát triển một chương trình đào tạo cho các Thầy thật rõ ràng và hấp dẫn đối với các nhà đào tạo và sinh viên.

Nhìn chung, cuộc họp nhằm làm nổi bật những chủ đề quan trọng nhất và tổ chức một lộ trình cần thực hiện. Đây là một bước tiến lớn lớn đối với công việc của Ủy ban, và hy vọng rằng các dự án được phát triển có thể giúp toàn thể Hội Dòng hiểu và thúc đẩy ơn gọi thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt ơn gọi của các Thầy.

Thầy Fernando B. Cordeiro, CSsR.

Phó tổng thư ký

(Theo Scala News)

A7408184-scaled (1) A7408175-scaled A7408173-scaled

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube