Công giáo Hàn Quốc sau COVID-19

Chỉ 70,5% những người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trước COVID-19 hiện tham dự các Thánh lễ hàng tuần, theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc.

Viện Mục vụ Công giáo Hàn Quốc công bố

Kết  quả Khảo sát Đức tin và Đời sống hậu COVID-19 

Từ ngày 10 đến 16 tháng 1 năm nay, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát những người Công giáo trên 19 tuổi (1.063) và những người không tin (1.000) để xem xét những thay đổi mà Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã trải qua trong giai đoạn COVID-19 và những nhiệm vụ mục vụ cũng như tầm nhìn của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trong thời kỳ hậu COVID.

Trong cuộc khảo sát này, các tín hữu Công giáo được hỏi về xu hướng thay đổi đời sống tôn giáo của họ vào khoảng thời gian COVID-19 và về triển vọng và thách thức của họ đối với Giáo hội trong thời kỳ hậu corona; những người không tin nói chung thì được hỏi về những thay đổi trong cuộc sống của họ trong thời kỳ COVID-19 và về những mong muốn của họ đối với Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, để xem đâu là những nỗ lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh truyền giáo trong tương lai.

Theo kết quả khảo sát, các khía cạnh khó khăn nhất trong giai đoạn COVID-19 là khó khăn về kinh tế, khó khăn về tâm lý, vấn đề sức khỏe và khó khăn giữa các cá nhân; Những khó khăn trong việc thực hành đức tin của họ là tương đối khiêm tốn.

Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng chỉ có 70.5% những người tham dự Thánh lễ Chúa nhật mỗi tuần trước COVID hiện nay vẫn tham dự Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần. Trong số những người từng tham dự Thánh lễ Chúa nhật mỗi tuần, 13,6 phần trăm bây giờ chỉ tham dự Thánh lễ vào những dịp đặc biệt hoặc hoàn toàn không tham dự.

Mặt khác, trong một cuộc khảo sát công chúng, khi được khảo sát về đánh giá tổng thể về phản ứng của Giáo hội Công giáo trong giai đoạn COVID-19, thì 41,9% số người được hỏi nói rằng Giáo hội Công giáo đã phản ứng “tốt”, cao hơn so với câu trả lời rằng Giáo hội đã phản ứng “không đủ” (33,7%).

Ngoài ra, khi hình ảnh của Công giáo được xem xét, thì các hình ảnh như “ấm áp”, “hy sinh”, “chân chính”, “hiệp nhất” và “thánh thiện” là rất cao. Tuy vậy, hình ảnh “bảo thủ” hơn là tự do, “giàu” hơn nghèo, “đóng” hơn là mở, và “phân cấp” hơn là dân chủ lại được tìm thấy chiếm ưu thế hơn. Hình ảnh tiêu cực này lớn hơn ở thế hệ trẻ.

Số người được hỏi nói rằng Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc làm tốt nhất là “cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường” (38,9%), tiếp theo là “mở không gian nhà thờ cho cư dân địa phương” (31,8%) và “giúp đỡ người già sống một mình và người nghèo” (31,1%). Ngoài ra, phản ứng phổ biến nhất đối với vai trò xã hội của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc mà công chúng mong muốn là “những nỗ lực giải quyết xung đột xã hội và hội nhập vào xã hội” (ưu tiên hàng đầu).

Cuộc khảo sát được ủy quyền bởi Casetat Research và được thực hiện như một cuộc khảo sát trực tuyến trên webpanel dựa trên hạn ngạch tỷ lệ theo giới tính, tuổi tác và khu vực, với sai số lấy mẫu là ±3,01 điểm phần trăm (người Công giáo) và ±3,10 điểm phần trăm (công chúng) ở mức độ tin cậy 95%.

Đại dịch corona bắt đầu từ đầu năm 2020 đã tác động sâu sắc đến thế giới và xã hội Hàn Quốc, đồng thời Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đại dịch corona. Theo đó, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc đang chuẩn bị “Sách trắng Đại dịch Corona của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc” để lại một hồ sơ lịch sử về tác động của đại dịch corona và các thực hành mục vụ sau đó, đồng thời xem xét toàn diện những nhiệm vụ mục vụ nào đã được nêu ra trước Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc trong thời kỳ hậu corona, và loại tầm nhìn và sứ mệnh mục vụ nào để vượt qua chúng.

Minh Tâm (theo CBCK)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube