Cộng đoàn thánh Anphongsô, Rôma: Mừng kỷ niệm các ngày lễ khấn và ngày phong chức linh mục

Ngày 17/03/2024, tại Thánh đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Rôma, năm thành viên của Cộng đoàn thánh Anphongsô kỷ niệm ngày tuyên khấn và chịu chức.

Cha Bề trên Tổng quyền chủ thế thánh lễ cùng với các anh em có ngày lễ kỷ niệm và các thành viên khác trong cộng đoàn. Quý cha, quý thầy có ngày mừng lễ gồm: Thầy Laurence Luján và cha Cristian Bueno (25 năm khấn dòng), Cha Vicente Soria Fleitas và cha Jairo Diaz (25 năm thụ phong linh mục), Cha Richard Welch (50 năm khấn dòng). Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha quý thầy để các ngài luôn trung thành và kiên trì để tiếp tục bước đi theo chân Đấng Cứu Thế.

(Theo Facebook: C.Ss.R – Redemptorists English)

417549174_822363066596778_6103034186658915265_n 419541394_822363013263450_7366079066309703219_n 417538512_822363026596782_8913643900196100436_n 417524483_822362879930130_8351842513692033768_n 417539825_822362836596801_2094772684943552184_n 420690711_822362663263485_707124672923912143_n 420552686_822362729930145_6592004299530327769_n 417552873_822362719930146_1497041346942591316_n 419045483_822362436596841_7763774816127064490_n 419071161_822362433263508_202876549793917492_n 417542925_822362403263511_2147767906145400545_n 419324745_822362633263488_2208613334295433496_n 392884528_822362619930156_7707096843881045839_n 417583503_822362349930183_3746350961443875544_n 420184779_822362346596850_6844005794045413586_n 417543215_822362329930185_8751822084364967997_n 417556987_822362326596852_2653162426714783295_n 417556775_822362606596824_4406670146167185491_n 420199734_822362713263480_4363954520259041926_n

417538542_822362919930126_5504392795071691434_n 417560936_822362929930125_8869129787794212377_n 417595710_822363269930091_9186671744602794492_n 417581837_822363296596755_3094147823290035151_n 420193098_822363393263412_8096029521007670808_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube