Có thật là luôn nên chọn điều ít xấu hơn?

Cuộc sống nhiều khi không cho phép chúng ta chọn điều tốt, mà chỉ cho chúng ta được chọn điều xấu giữa những điều xấu, và đó là một thực tế.

Chúng ta vẫn thường nghe nói: nguyên tắc là phải chọn điều ít xấu hơn. Nhưng có thật là chúng ta luôn nên chọn điều ít xấu hơn? Phải hiểu nguyên tắc “chọn điều ít xấu hơn” như thế nào cho đúng?

Đó là nội dung mà chúng tôi muốn trình bày với các bạn hôm nay.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube