Có phải “đưa phong bì” khi lãnh nhận các Bí tích?

Khi lãnh nhận các Bí tích và Á Bí tích, ví dụ lễ cưới, lễ tang, làm phép nhà…, nhiều người dâng biếu các thừa tác viên một số thù lao. Một số người thấy khó xử: đưa phong bì cho cha thì cũng ngại, mà không đưa thì cũng ngại, rồi phải đưa bao nhiêu… Câu hỏi là: có buộc phải dâng biếu một khoản thù lao khi lãnh nhận bí tích hay không? Có giá biểu cụ thể cho việc này không?

Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng trao đổi về các vấn đề đó với linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT – một chuyên viên Giáo Luật.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube