Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay tại một số nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Gx Mẹ Hằng Cứu Giúp SG

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, SG

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, SG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY:
1. Chương trình tĩnh tâm dành cho Thiếu Nhi
– Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (ngày 27, 28, 29/03)
– Cha giảng: Giuse Phạm Quốc Giang
2. Chương trình tĩnh tâm dành cho Người Lớn
– Thánh lễ 18g30 – thứ năm, thứ sáu, thứ bảy (ngày 30, 31/03, 01/04)
– Cha giảng: Emmanuel Lê Hoàng Toàn
3. Chương trình tĩnh tâm dành cho Giới Trẻ
– Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (ngày 03, 04, 05/04)
– Cha giảng: Augustinô Lê Quý Phi

Gx Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Huế, 142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Huế, 142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY:
Trong Mùa Chay, Giáo xứ có 03 ngày tĩnh tâm dành chung cho tất cả các giới:
– Thứ 3 Ngày 28/3/2023 lúc 19g15. Giải tội: sáng 8g00 – 11g00; chiều 14g30 đến 17g00; Tối sau mỗi thánh lễ
– Thứ 4 Ngày 29/3/2023 lúc 19g15. Giải tội: sáng 8g00 – 11g00; chiều 14g30 đến 17g00; Tối sau mỗi thánh lễ
– Thứ 5 Ngày 30/3/2023 lúc 19g15. Giải tội: sáng 8g00 – 11g00; chiều 14g30 đến 17g00; Tối sau mỗi thánh lễ

THAI-HA

Giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY:
1. Chương trình tĩnh tâm của gia đình Công giáo xa quê Hà Nội vào lúc 20g thứ Hai, Ba, Tư ngày 20,21,22/3/2023
2. Chương trình tĩnh tâm của Giáo xứ: Giáo xứ có 03 ngày tĩnh tâm trong Mùa Chay:
– Thứ 2 Ngày 27/3/2023: 05g30 Thánh Lễ; 18g00 chầu Thánh Thể; 18g30 Thánh Lễ tĩnh tâm với chủ đề “Chúng ta có cần Chúa Giêsu không?” (Lc 11,9-13)
– Thứ 3 Ngày 28/3/2023: 05g30 Thánh Lễ; 18g00 chầu Thánh Thể; 18g30 Thánh Lễ tĩnh tâm với chủ đề “Chúng ta có tin Chúa Giêsu không?” (Mt 8,23-26)
– Thứ 4 Ngày 29/3/2023: 05g30 Thánh Lễ; 18g00 chầu Thánh Thể; 18g30 Thánh Lễ tĩnh tâm với chủ đề “Chúng ta có theo Chúa Giêsu không?” (Mc 10, 46-52)
Giảng lễ: Linh mục Giuse Lê Quang Uy DCCT
Sau mỗi Thánh Lễ đều có các cha ngồi Tòa Giải Tội

Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm – Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm – Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY:
Trong Mùa Chay, Giáo xứ có 3 ngày tĩnh tâm là các ngày thứ 2, 3, 4 (20, 21, 22/3/2023) vào lúc 18g00.
Cha giảng: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải – DCCT (Lưu ý: không có Lễ sáng vào các ngày tĩnh tâm)
Lịch Giải tội:  Thứ 5 (23/3/2023) . 15g30: Sám hối chung . 16g – 17g: Giải tội riêng
Tĩnh tâm và giải tội cho thiếu nhi: Các em thiếu nhi tĩnh tâm trong Thánh Lễ Thiếu Nhi, Chúa Nhật 4 Mùa Chay (CN 26/3/23) . Giải tội: 9g45 Chúa Nhật 26/3/23

Xin kính mời anh chị em tham dự!

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube