Chúa Nhật 31 Thường Niên B_Thánh lễ 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 04/11/2018

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. (Mc 12, 30)

Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên B (Mc 12, 28b-34 )

Bài giảng Thánh lễ 8g 00: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

*******************

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube