Chúa Nhật 27 Thường Niên B: lễ Đức Mẹ Mân Côi 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 07/10/2018

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói (Lc 1, 38)

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Lc 1, 26-38 )

Bài giảng Thánh lễ 08g 00: Cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube