Chính trị phải tránh quan liêu và vô cảm

Sự quan liêu hoá quá mức có thể khiến những ai thực hành nó mất đi tính người, vì biến con người thành những công chức và nhân viên văn phòng vô cảm trong bộ máy hành chính; còn thường dân hay gặp bất lợi, vì họ không xoay sở nổi trước tính phức tạp của các thủ tục quan liêu hành chính.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube