"Chính Thầy đây, đừng sợ!" (Ga 6,16-21)

Christ_Walking_On_The_Water_Amedee_VarinNgày xưa khi vượt qua Biển Đỏ, trước sự truy đuổi của quân lính Ai Cập, dân Chúa hoang mang, hoảng sợ và đã kêu cầu Chúa. Qua miệng Môsê, Chúa nói với dân Người: “Đừng sợ!” (Xh 14, 13). Và với sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, dân Chúa được bình an vô sự vượt qua Biển Đỏ.
Trong bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa đi giữa biển động, gió lớn, Chúa không cần phải mượn trung gian Môsê nữa, mà chính Chúa nói với các môn đệ: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6, 20). Với sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, thuyền các môn đệ cập bến bình an.
Ngày nay, giữa biển đời sóng gió với bao khó khăn, thử thách, bạn và tôi nhiều khi hoang mang, hoảng sợ đủ điều. Nhưng Chúa Phục Sinh đang hiện diện cách nhiệm mầu ở giữa cuộc đời này và Ngài cũng đang nói với mỗi người chúng ta: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Bạn và tôi có dám tin vào sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa ở giữa chúng ta như dân Chúa xưa, như các môn đệ xưa hay không?
Sở dĩ đời ta vẫn còn băn khoăn, lo lắng, sợ hãi đủ điều giữa biển đời sóng gió này là vì ta chưa dám phó thác cách tuyệt đối vận mạng ta ở trong tay Chúa!
Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube