Cha Tôma Hà Trọng Tuấn C.Ss.R. nhận chức Chánh xứ Sáu Bọng

Ngày hôm qua, Chúa Nhật 27 tháng 8 năm 2023, cha Tôma Hà Trọng Tuấn C.Ss.R. đã nhận chức chánh xứ Giáo xứ Sáu Bọng, Giáo hạt Vĩnh An, Giáo phận Long Xuyên.

Trong thư bổ nhiệm Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng Cha sẽ phục vụ gia đình giáo xứ Sáu Bọng theo gưỡng mẫu của Chúa Ki-tô, vị Mục Tử Nhân Lành, “Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho muôn người” (Mc 10, 45). Ngoài ra, là linh mục Chánh xứ và với sự cộng tác của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, Cha có trách nhiệm ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người hiện diện trong phần đất của giáo xứ (x. Mc 16, 15).

Xin Chúa chúc lành cho cha Tôma với trọng trách mới lãnh nhận.

(Tin và hình: Ha Tuan)

370054382_6650396608350957_4742361460540839671_n 370115371_6650396398350978_1059935923174365306_n 369978953_6650396248350993_7685075238732947731_n 369970405_6650396238350994_6443363749436005325_n 370450708_6650395925017692_4971770983494593873_n 370263508_6650395778351040_8426007003280379710_n 370173379_6650395328351085_2354816062988221163_n 369952899_6650395185017766_5046738779800695596_n 369972088_6650394991684452_6424220679322292452_n 371328132_6650395938351024_3238086742671732917_n

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube