Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đắc cử Tổng Cố Vấn DCCT

Cha Phaolô Vinh

THƯ CỦA CHA GIÁM TỈNH GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH

Roma ngày 29 tháng 9 năm 2022

Anh em thân mến,

Công việc của Tổng Công Hội vẫn đang tiếp diễn cách tốt đẹp. Ngày 27 tháng 9 đúng ngày sinh nhật của thánh Anphongsô, chúng ta đã có cha Bề Trên Tổng Quyền mới Rogerio Gomes (Tỉnh Dòng São-Paulo). Ngài là một người trẻ tuổi, hiền hòa, khiêm tốn, vui tươi và sâu sắc. Qua bài giảng ngày nhậm chức chúng ta cũng thấy được tinh thần của ngài: làm việc chung theo nhóm, kết hiệp với Chúa và tin vào con người, không sợ thách đố, trung thành sáng tạo, tình liên đới… Kết thúc bài giảng ngài đã nói: “Cuối cùng, tôi mong ước mối tương quan của tôi với anh em như là một người anh em, một người bạn đồng hành, một người lắng nghe, an ủi, động viên và cùng nhau yêu mến Nhà Dòng. Cùng với anh em và những ai được mời gọi, chúng ta phục vụ cách năng động vì ích chung của Hội Dòng”.

Có dòng máu của Dòng Chúa Cứu Thế đang chảy trong huyết quản của chúng ta,” chúng ta có thể sống trong niềm hy vọng trước những khủng hoảng của thời đại hôm nay. Cha Tân Tổng Quyền cũng đã từng sang Việt Nam trong Hội Nghị Liên Hiệp Vùng Á-Châu Đại Dương năm 2019.

Ngày 28 tháng 9, chúng ta đã bầu được 5 Tổng Cố Vấn đại diện cho 5 liên Hiệp Vùng là các cha Francois Stanula (Giám Tỉnh Pháp), Ivel Mendanha (Giám Phụ Tỉnh Liguori), Nicolas Ayouba Tổng Cố Vấn (Phụ Tỉnh Tây Phi), cha Jairo Diaz (Giám Tỉnh Bogota, Colombia), Thầy Larry Lujan (Tỉnh Denver).

Hôm nay ngày 29 tháng 9 Tổng Công Hội bầu vị cố vấn cuối cùng không đại diện cho Liên Hiệp Vùng nào cả. Tôi vui mừng báo tin cho toàn tỉnh dòng là cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh  của chúng ta được bầu làm Tổng Cố Vấn của Dòng Chúa Cứu Thế nhiệm kỳ 2023- 2029. Chúng ta hân hoan chúc mừng ngài. Điều bất ngờ là ngài nhận được phiếu rất cao từ vòng thăm dò (44/91). Không ai bảo ai đều bỏ phiếu cho ngài. Thông thường thì vòng thăm dó khá tản mạn vì không do Liên Hiệp Vùng đề cử như các cố vấn khác. Cha Bảo Vinh nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri nên qua vòng bầu cử đầu tiên ngài đã đủ phiếu đắc cử (65/91)

Tỉnh dòng chúng ta hãnh diện có người trong Ban Quản Trị Trung Ương nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy trách nhiệm trợ giúp cha Bảo Vinh bằng lời cầu nguyện và tình huynh đệ.

Xin chúc mừng cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh và chúc cha đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ hội dòng trong chức vụ mới. Tỉnh Dòng Việt Nam luôn hiệp thông với cha trong sứ vụ.

Xin anh em dâng thánh lễ hiệp ý tạ ơn Chúa cách đặc biệt vào ngày thứ Bẩy (1 tháng 10). Anh em tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Công Hội diễn tiến tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả cho sứ mạng của hội dòng.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube