Cha Federico Lombardi - Tân Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Quỹ "Joseph Ratzinger - Bênêđictô XVI"

Cha Federico Lombardi vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm, qua lá thư của Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, làm Chủ tịch Hội đồng Qquản trị của Quỹ Vatican “Joseph Ratzinger – Bênêđictô XVI”.

20160801 Lombardi

Quỹ Ratzinger được thành lập bởi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI năm 2010. Mục đích của Quỹ là thúc đẩy sự hiểu biết và việc nghiên cứu thần học; tổ chức các hội nghị có giá trị văn hóa và khoa học cao; trao các giải thưởng cho các công trình nghiên cứu có giá trị đặc biệt trong hoạt động xuất bản và / hoặc nghiên cứu khoa học.

T.T.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube