Câu chuyện nàng hầu của Abraham trong St 21 nói gì với chúng ta về Thiên Chúa?

Câu chuyện nàng hầu Hagar bị đuổi vào sa mạc (St 21) cho thấy dung mạo của một Thiên Chúa quan tâm đến những người đau khổ và bị gạt sang bên lề. Đó là chủ đề của talkshow này.
Chúng ta sẽ chú ý phân tích 4 nội dung:
(1) Tình cảnh bi đát của Hagar và con trai cô ấy khi bị đuổi vào sa mạc;
(2) Bụi cây giữa sa mạc, nơi Hagar đặt cậu bé Ishmael nằm chờ chết, và ý nghĩa biểu tượng của bụi cây này;
(3) Thiên Chúa can thiệp, ngỏ lời trực tiếp với Hagar và gọi chính tên cô, là những điều mà Abraham và Sarah không hề làm;
(4) Những bài học cho chúng ta ngày nay.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube