Câu chuyện của một bác sĩ cộng tác với các thừa sai DCCT truyền giáo cho người Jrai

Mời quý vị và các bạn lắng nghe những chia sẻ rất chân tình và sâu sắc của một bác sĩ đã nhiều năm cộng tác với các tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế trong công cuộc Phúc Âm hóa vùng đất Jrai…

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube