Caritas kêu gọi các ứng cử viên EU ưu tiên sự liên đới

Cờ tung bay bên ngoài Ủy ban EU tại Brussels (Ảnh: REUTERS)

Cờ tung bay bên ngoài Ủy ban EU tại Brussels (Ảnh: REUTERS)

Tổ chức từ thiện Công giáo kêu gọi các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở EU ưu tiên các chính sách phản ánh các giá trị liên đới, tôn trọng nhân quyền, các quyền xã hội cũng như công lý toàn cầu của châu Âu.

Trước các cuộc bầu cử châu Âu từ ngày 8-9 tháng 6, Caritas Châu Âu đã ban hành Bản ghi nhớ nêu rõ năm vấn đề chính cần được Nghị viện và Ủy ban châu Âu tiếp theo ưu tiên.

Thị trường lao động đầy đủ và toàn diện và bảo trợ xã hội

Khuyến nghị đầu tiên là đảm bảo “thị trường lao động đầy đủ và toàn diện cũng như bảo trợ xã hội cho tất cả mọi người” nhằm đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo ở châu Âu vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, Caritas Châu Âu kêu gọi Nghị viện Châu Âu giám sát cẩn trọng việc thực hiện đầy đủ 20 nguyên tắc của “Trụ cột Quyền Xã hội Châu Âu”, được tuyên bố vào năm 2017, đặc biệt yêu cầu Ủy ban Châu Âu “trình bày đề xuất về khung chỉ đạo về tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu trong phạm vi nhiệm vụ tiếp theo của Nghị viện Châu Âu”.

Tiếp cận các dịch vụ xã hội giá cả phải chăng

Vấn đề thứ hai được bản ghi nhớ đề cập là quyền của mọi công dân Châu Âu được tiếp cận các dịch vụ xã hội chất lượng cao và giá cả phải chăng. Trong khi nhắc lại rằng nhiệm vụ của tất cả các chính phủ châu Âu là đảm bảo quyền này, Caritas Europa cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức phi lợi nhuận (NFPO) trong lĩnh vực này. Do đó, Caritas kêu gọi Nghị viện Châu Âu hỗ trợ lĩnh vực này “bằng cách kêu gọi Ủy ban đưa ra đề xuất về ‘quy tắc vàng’ cho việc đầu tư xã hội và tạo ra một khuôn khổ thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận”.

Các chính sách di cư nhân đạo

Caritas Europa tiếp tục đề cập đến vấn đề nóng bỏng về di cư, kêu gọi Nghị viện châu Âu thúc đẩy các chính sách di cư và tị nạn tôn trọng các giá trị của EU, Công ước về người tị nạn của Liên hợp quốc, nhân quyền và phẩm giá của tất cả mọi người.

“Chúng tôi muốn Nghị viện Châu Âu thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc khuyến khích EU và các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi và cho phép việc di cư của người dân cũng như chấm dứt bạo lực, đẩy lùi và phân biệt đối xử trong và ngoài biên giới EU”.

Văn bản đặc biệt kêu gọi thúc đẩy “các con đường mở rộng an toàn và thường xuyên đến châu Âu” cho những người cần sự bảo vệ quốc tế, cũng như “cho mục đích lao động thông qua tái định cư, đoàn tụ gia đình, thị thực nhân đạo, tài trợ cộng đồng, quan hệ đối tác di cư, giấy phép lao động và cư trú”.

“Một châu Âu chào đón cũng nên đặt quyền của người lao động nhập cư và cuộc chiến chống bóc lột làm trọng tâm, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập xã hội và sự tham gia đầy đủ của người di cư vào xã hội”, Bản ghi nhớ cho biết thêm.

“Đã đến lúc phải thừa nhận sự đóng góp tích cực và không thể thiếu của người di cư đối với sự đa dạng của đời sống xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế ở châu Âu”.

Tài trợ nhân đạo và phát triển

Trong khuyến nghị thứ tư, Caritas Europe kêu gọi tiếp tục “thúc đẩy hoạt động nhân đạo và phát triển do địa phương lãnh đạo trong hoạt động đối ngoại của EU” và “tăng đáng kể nguồn tài trợ phát triển và nhân đạo trực tiếp cho các tổ chức xã hội dân sự cơ sở tại địa phương”.

Nguồn tài trợ như vậy “phải linh hoạt và có khả năng thích ứng để cho phép lập chương trình liên quan đến hành động nhân đạo, phát triển và hòa bình”, tài liệu cho biết.

Các chiến lược dài hạn vì công lý và phát triển bền vững ở Nam toàn cầu

Cuối cùng, Caritas Châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị EU tích cực hỗ trợ các nỗ lực vì công lý và phát triển bền vững ở Nam toàn cầu: “EU phải hỗ trợ các nước đối tác và các ưu tiên của xã hội dân sự vốn là chìa khóa để giải quyết sự mất cân bằng quyền lực và các trở ngại cơ cấu đối với việc giảm đói nghèo và bất bình đẳng, chẳng hạn như hệ thống thực phẩm công bằng, tổn thất và thiệt hại và tài chính khí hậu”.

Theo Caritas, Nghị viện Châu Âu phải là “tiếng nói hàng đầu thúc đẩy các tổ chức EU tránh các chiến lược hướng nội và chủ nghĩa ngắn hạn, thay vào đó có ý chí chính trị để thúc đẩy các chính sách và thực tiễn công bằng và chặt chẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và di cư”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube