Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại miền Nam Nam Mỹ: Một Tỉnh Dòng, một Sứ Vụ

cssr_chile2-696x375-1

Trong những ngày này, chúng tôi đã cùng nhau quy tụ tại Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế ở Santiago de Chile, chính xác hơn là tại Linh địa Đức Mẹ Lo Vasquez, để thành lập một hội đồng mới. Chúng tôi là thành viên thuộc các đơn vị khác nhau của Argentina, Chile, Uruguay và Paraguay.

Chúng tôi đã gặp gỡ nhau để cùng nhau cầu nguyện và đưa ra một số quyết định liên quan đến Đơn vị mới mà chúng tôi đang hướng tới để tiếp tục sống sứ mạng của mình trong Giáo hội với sự năng động và sức sống mãnh liệt hơn. Chúng tôi ý thức rằng chúng tôi thi hành sứ vụ này cùng với tất cả anh em, giáo dân và Tu sĩ. Đó là lý do tại sao mỗi người trong anh em, khi đáp lại ơn gọi của mình, phục vụ Giáo hội và Dòng Chúa Cứu Thế với những tài năng, sự dấn thân và lời cầu nguyện của anh em, làm cho vương quốc mà chúng ta đang xây dựng được trở nên phong phú với tư cách là một cơ quan truyền giáo duy nhất.

Chúng tôi phó thác cho lời cầu nguyện của tất cả mọi người, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng, để chúng tôi có thể đưa ra những câu trả lời chắc chắn và cụ thể, chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, những nhu cầu và thực tế của từng khu vực mà trong đó chúng ta đang sống.

Chúng ta phó thác tất cả mọi quyết định sẽ được thực hiện, sứ mạng của Tỉnh Dòng mới này và cuộc sống của tất cả mọi người cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria để chúng ta có thể đạt được một kết quả tốt đẹp.

Phụ Tỉnh Resistencia

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube