Các tu sĩ DCCT Indonesia mừng Lễ Thánh Clêmentê Hofbauer

sn2023-0316-Indonesia1

“Mừng Lễ Thánh Clêmentê” – là lời chúc mà tất cả chúng ta nhận được hoặc trao cho nhau nhân mỗi dịp lễ “Đấng sáng lập thứ hai” của Dòng Chúa Cứu Thế.

Cộng đoàn Thánh Clêmentê (San Keme) đã mừng lễ cùng với những người cộng tác trong sứ vụ tại Waimamongu. Ngoài việc mừng bổn mạng cộng đoàn, chúng tôi còn mừng lễ bổn mạng Giáo xứ Thánh Clêmentê Hofbauer Katiku Loku.

Thánh Lễ do Cha chánh xứ Laurens Lino Maran chủ tế và Cha Willy giảng lễ. Thánh lễ có sự tham dự của các tín hữu và các thành viên trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Sau Thánh lễ, các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các thành viên của cộng đoàn San Keme đã gặp nhau trong giờ “gaudeamus”.

sn2023-0316-Indonesia2

Trong khi đó, tại cộng đoàn Wanno Gaspar, lễ Thánh Clêmentê được đánh dấu bằng Thánh lễ sai Cha Petrus Faber Patimangu lên đường bắt đầu sứ vụ của tại Nhật Bản. Cha Phó Bề trên Giám Tỉnh Yanus Dapa Talu đã chủ sự Thánh lễ sai đi.

sn2023-0316-indonesia4

Anh em Tu sĩ, gia đình và một số bạn bè thân hữu đã tham dự Thánh lễ sai đi. Trong thông điệp của mình, Cha Yanus mời gọi toàn thể cộng đoàn hiện diện, đặc biệt là Cha Faber, noi theo sự kiên định của Thánh Clêmentê trong đời sống và công việc truyền giáo của ngài.

“Thánh Clêmentê là người đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi nước Ý. Thánh nhân đã thực hiện một cuộc xuất hành về thể lý và tinh thần. Cha Faber cũng đã noi gương Thánh Clêmentê trong cuộc xuất hành từ Indonesia sang Nhật Bản. Xin cầu chúc Cha được muôn ơn lành hồn xác”, Cha Yanus nói trong bài giảng của mình.

sn2023-0316_indonesia3

Chớ gì tinh thần của Thánh Clêmentê, cụ thể là sự can trường và tinh thần quyết tâm, những sáng kiến và sự sáng tạo của Ngài trong việc xây dựng đời sống và hoạt động cộng đoàn, tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube