Các Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế thăm viếng các gia đình trong Tuần Đại Phúc

Đại phúc là một hoạt động tông đồ độc đáo và đặc trưng của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Và một trong những công việc nổi bật của các thừa sai DCCT trong Tuần Đại Phúc tại các giáo xứ, là việc đi thăm viếng từng gia đình. Thực tế cho thấy đây là một hoạt động mục vụ rất hiệu quả.
Trong video này, chúng ta cùng nghe các cha xứ chia sẻ về hiệu quả của mục vụ thăm viếng trong tuần Đại Phúc.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube